Бенефит програм

Хотел Еуро Гај

Хотел у Крагујевцу нуди од 10% до 15% попуста при коришћењу њихових услуга.

http://www.eurogaj.rs