Бенефит програм

Ресторан Ај`Здраво - Бања Лука

Ресторан Ај`Здраво је позициониран у центру Бања Луке и представља оазу здраве и природне хране. Свим ОССИјевцима који воде рачуна о својој исхрани је доступан комплетан јеловник са ценама умањеним за 10%.

http://www.ajzdravo.com/