Брошура за студирање у иностранству

OSSI

Организација српских студената у иностранству (ОССИ) је од свог оснивања 1997. године за један од најважнијих задатака себи поставила помоћ будућим студентима који образовање желе да стекну у иностранству. Сматрали смо да је наша дужност и обавеза да свакој наредној генерацији студената олакшамо одлазак на студирање указујући им на препреке које смо сами превазишли. Такође, трудили смо се да разбијемо предрасуде да је студирање у иностранству тешко и указивали на могућности које се сваком од нас пружају.

Временом смо развили систем који се састојао од друштвених мрежа, ОССИ сајта као и инфо ОССИ имејл адреса на које су се студенти јављали и добијали корисне информације од људи који су и сами пролазили кроз исти процес.

Сада, наша је жеља да се наша подршка студентима унапреди на виши ниво објављивањем Брошуре за студирање у иностранству која ће у себи садржати све релевантне податке из десет земаља у којима ОССИ има локалне огранке. Брошура ће представљати резултат дугогодишњих искустава  више десетина наших студената. Захваљујући сакупљеним подацима објављеним у брошури, сви будући студенти ће бити у могућности да на једноставан начин добију све неопходне информације које су им потребне ради студирања у иностранству. По објављивању, брошура ће бити доступна студентима у штампаном и електронском облику.