Стипендије

Школовање у Русији

26.02.2017.
Аутор текста: Мила Раденовић | 

Министарство образовања и науке Русије и Россотрудичество расписују пријем грађана Републике Србије и сународника стално насељених у Србији на школовање 2017-2018. школске године у високошколске образовне установе Руске Федерације на рачун федералног буџета (квота).

Студенти имају могућност:

Да наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (школа, колеџ, факултет)

Да студирају бесплатно

Да добију стипендију, независно од успеха у школовању

Да живе у студентском дому.

Одабир грађана на школовање одвија се у две фазе.

Прва фаза. Одабир кандидата за школовање врши Россотрудничество (Руски центар за науку и културу у Србији)

За учешће у првој фази конкурса кандидати за стипендију треба да попуне електронску пријаву http://russia.study и да приложе у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

1) Попуњена анкета са приложеном фотографијом у боји. У случају да поља обележена као обавезна не буду попуњена, Министарство образовања и науке Русије не прима на разматрање документа кандидата. Анекта треба да буде попуњена на сајту, затим одштампана, потписана, скенирана и приложена у одговарајућем пољу пријаве (За штампање анкете потребно је ући у картицу кандидата и у рубрици „Лично подаци“ притуснути опцију „Штампа пријаве“ испод фотографије);

2) Копија 1. странице пасоша (читљива, са основним подацима за добијање позива);

3) Копија медицинске потврде о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА

4)Копија докумената медицинске установе земље у којој кандидат живи, којом се потврђује одсуство медицнских контраиндикација за школовање у Руској Федерацији;

5) Копија документа о образовању;

6) Копија сведочанства са оценама добијеним на испитима;

7) Списак објављених научних радова(уколико постоје) и тезе за кандидате који конкуришу за постдипломске студије.

По жељи може се приложити и мотивационо писмо, препоруке, писма подршке (могу бити на руском или енглеском, није потребан превод оверен код нотара), копије разних диплома, сертификата и сл.

Пажња!

У случају да због особености организације школовања у страној земљи, кандидат нема документа о страном образовању, кандидат представља резултате атестације из образовне органиазције, укључујући последњу атестацију којом завршава своје школовање.

За ученике средњих школа неопходно је приложити сведочанство са оценама за 3 претходна разреда и за прво полугодиште последњег 4. разреда.

Студенти 4. године бакалавријата треба да представе потврду о положеним испитима и потврду колико им је испита остало до стицања дипломе.

Сви документи треба да буду преведени наруски и оверени код нотара.

У случају да не испуни макар један од захтева, страни грађанин се лишава права школовања у Руској Федерацији и његова документа неће бити узета на разматрање.

Треба имати у видуда приликом попуњава анкете (види тачку 23 анкете) шифра и назив смера – струке школовања које бира страни кандидат мора строго да одговара списку смерова објављених на сајту www.russiaedu.ru.

Страном канидату се пружа право да самостално одабере за место свог будућег школовања (тачка 25 анкете) до 6 школских установа (максимално две у једном федералном округу, градовима федералног значаја Москви и Санкт Петербургу). Указивање једне образовне организације као места будућег школовања није дозвољено. Препоручује се да се у анкети укажу најмање три образвне организације.

У случају да ни једна од указаних образовних организација из неког разлога не одабере страног кандидата за свог будућег студента, право на коначно одређење његовог основног места школовања задржава Министарство образовања и науке Русије.

Кандидат може да добије информације о току разматрања своје пријаве. Ради тога је обавезно указивање електронске адресе у анкети.

Страни грађани који недовољно владају руским језиком имају право школовања на припремним одељењима, припремним факултетима федералних државних образовних организација по додатним општеобразовним програмима, који омогућавају припрему за пролазак професионалних образовних програма на руском језику, на рачун федералног буџета и исплату стипендија наведеним грађанима (у току читавог периода обуке, независно од успеха у школовању). Рок обуке на припремном факултету, припремном одељењу износи једну школску годину и не улази у рок школовања у основној струци. Такви кандидати (види тачку 27 анкете) обавезно треба да укажу неопходност школовања на припремном одељењу (факултету).

Расподелу таквих грађана по руским образовним организацијама ради обуке на припремном факултету, припремном одељењу, врши Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са федералним органима извршне власти, у чијој надлежности су образовне организације.

Више овде.