Стипендије

Стипендија универзитета Beihang University

13.03.2017.
Аутор текста: Мила Раденовић | 

Опис

Стипендија универзитета Beihang University је намењена студентима мастер и докторских студија. Универзитет Beihang University је један од најбољих кинеских универзитета, који поседује опремљене лабораторије и најбоља средства за обучавање.
Кампус универзитета познат је у целом свету захваљујући својој локацији , транспортном систему и по томе што се у њему налазе све неопходне службе:
спортске зоне, поштанска одељења, банка, супермаркети и мензе.
Универзитет нуди иностраним студентима пуну стипендију, која покрива трошкове
-студирања
-смештаја
-исхране
-медицинских услуга


Кртитеријуми које кандидат мора да иcпуњава

-За студенте који се пријављују за програм на мастер студијама -кандидат мора да има завршене основне студије(бакалавриат) и да не буде старији од 35 година
-За студенте који се пријављују за програм на докторским студијама-кандидат мора да има завршене мастер студије и да не буде старији од 40 година.
-Кандидати морају да песедују одлично знање енглеског и/или кинеског или да имају могућност да похађају курс енглеског или кинеског језика.


Документа

Кандидат је дужан да приложи следећа документа у два примерка на енглеском или кинеском језику( или да их преводе на енглески или кинески)
-пријаву;
-диплому;
-списак оцена;
-план истраживања(не мање од 500 речи);
-2 писма препоруке;
-потврде о знању енглеског језика ;
-фотокопија лекарског прегледа и анализе крви;
-фотокопија уплате за регистрацију(70 $);
-фотокопија прве странице пасоша;
-списак предатих докумената и своју поштанску адресу

Рок за пријаву је 25. март а више информација можете сазнати овде.