Стипендије

Студирајте у Токију!

20.10.2017.
Аутор текста: | 

Стипендија Graduate School of Science Scholarship for International Students (GSS Fellowship) нуди могућност страним студентима да се школују на мастер студијама у Јапану. Циљ ове стипендије је да се пружи финансијска подршка страним студентима и да се на тај начин повећа број страних студената у Јапану. Стипендија износи 150 000 јена месечно и добија се од априла/септембра 2018 до марта/августа 2023.

 Кртитеријуми које кандидат мора да иcпуни:

1, Стипендију могу да добију студенти који су уписали мастер студије на програму– Graduate

School of Science

2. Студирање може да почне од априла или од септембра 2018.

3. Предност имају студенти програма University of Tokyo Research Internship Program

4. Кандидати који се већ налазе у Јапану, не могу да аплицирају за ову стипендију

 

Потребна документација

•                Пријава за стипендију

•                Писмо препоруке

 

 Документе послати на адресу:

International Liaison Office Graduate School of Science,

the University of Tokyo Room 101,

Faculty of Science Bldg. 1

7-3-1, Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 JAPAN

 

Документи се примају два пута годишње:

а) 1 -31. октобра 2017. – за студенте који своје студије желе да започну од априла 2018.године

б) 1. априла -1. маја 2018. – за студенте који своје студије желе да започну од септембра 2018. године

Сва питања можете да пошаљете на енглеском јеѕику на адресу: ilo.s@gs.mail.u-tokyo.ac.jp