Стипендије

Универзитет у Лозани

26.10.2017.
Аутор текста: | 

Универзитет у Лозани расписује конкурс за стипендије на нивоу мастер студија за стране студенте.

За стипендију могу да конкуришу сви  кандидати који се уписују на неки од  програма мастер студија, са изузетком:

•  Master from the School of Medicine

•  Master of Education

•  Master of Law from the Universities of Zurich and Lausanne

•  Master of criminal Law, magistracy specialism

•  All MASs (PhD programmes)

Стипендија  износи 1,600 CHF и исплаћује се од 15. септембра до 15. јула током целог трајања студијске године.

Кртитеријуми које кандидат мора да испуни

За стипендију могу да конкуруши кандидати који

  1. Имају знање енглеског или француског језика (у зависности од изабраног програма) на нивоу не нижем од Б2
  2. Никада до сада нису били уписани на сам универзитет
  3. Кандидати који су током студија на свом универзитету истицали занимљивим истраживањима и одличним академским успехом

Канидати су дужни да плате дминистративне трошкове пријаве у озносу од 200CHF.

Како се пријавити?

Потребно је попунити пријаву “UNIL Master’s Grant” и предати је на расматрање у UNIL’s Social Affairs and Student Mobility Service (SASME) до 1. новембра 2017.

Више информација на сајту универзитета:

https://www.unil.ch/international/en/home/menuguid/futures-etudiantes/bourses-master-de-lunil.html