Мени
X
слика

Именик

Имате општа питања?

 

 

Желите да се обратите некоме лично?

 

Председник организације

Александар Љубомировић – a.ljubomirovic@ossi.rs

Потпредседник организације

Катарина Грек – k.grek@ossi.rs

Директор сектора за финансије и унутрашње послове

Никола Костић – n.kostic@ossi.rs

Директор сектора за медије и односе са јавношћу

Ирина Тарбук – i.tarbuk@ossi.rs

Заменик директора сектора за медије и односе са јавношћу

Милана Вељко – m.veljko@ossi.rs

Директор сектора за локалне огранке

Сара Кљајић – s.kljajic@ossi.rs

Ревизор

Борис Шеварика – b.sevarika@ossi.rs

 

Сектор за финансије и унутрашње послове

Координатор правног тима – Јована Малиновић – j.malinovic@ossi.rs

Координатор финансијског тима – Александар Остојић – a.ostojic@ossi.rs

Координатор београдског тима – Василије Марковић – v.markovic@ossi.rs

Координатор новосадског тима – Јелена Продановић – j.prodanovic@ossi.rs

Координатор бањалучког тима – Ђорђе Михајловић – dj.mihajlovic@ossi.rs

 

Сектор за медије и односе са јавношћу

Координатор новинарског тима – Милана Вељко – m.veljko@ossi.rs

Координатор дизајнерског тима – Урош Јаковљевић – u.jakovljevic@ossi.rs

Координатор техничког тима – Ален Хандан – a.handan@ossi.rs

 

Сектор за локалне огранке

Молимо активирајте неки виџет

© Copyright 2018 Организација српских студената у иностранству. Израда и дизајн: Технички и Дизајн тим ОССИја